Itineraris d'èxit i abandonament en la Formació Professional

Programa dia 13

Programa

13 de desembre - Edifici Sa Riera

Obert a totes les persones interessades prèvia inscripció i notificació d’acceptació

 

8.45 a 9.15 Acreditacions.

 

9.15 Presentació seminari.

 

9.30 a 11.00 Acompanyar la transició entre l’educació secundària obligatòria i l’ensenyament professional: la perspectiva de la recerca.

Dra. Francesca Salvà (IP del projecte “Itinerarios de éxito y abandono en la formación professional del sistema educativo 1 y 2” i Professora Titular del Departament de PEdagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació) i Sr. Antoni Cerdà (Contractat pre doctoral FPI del projecte “Itinerarios de éxito y abandono en la formación professional del sistema educativo 1 y 2”).

 

11.00 a 11.30 Pausa cafè.

 

11.30 a 14.00 Les ofertes transitòries entre l’ensenyament obligatori i la secundària professional a Suïssa: els mòduls d’acollida per a joves nouvinguts en Instituts de Formació Professional.

Sra. Magali Feller. Responsable de Formació Continuada i Mesures d’Integració del IFFP. Sr. Pascal Helle. Cofundador i professor del programa "Joves en trànsit".

 

14.00 a 15.30 Pausa dinar.

 

15.30 a 17.00 El SAS (Servei de Accrochage Scolaire): una experiència belga liderada pel tercer sector.

Sr. Maurice Cornil. Creador dels SAS i responsable del SAS Parenthèse (Bruseles).

 

17.00 a 17.30 Pausa cafè.

 

17.30 a 19.00 Projecte MCR Pathways (Glasgow): una experiència de tutoria en l’associació entre centres educatius i tercer sector.

Dra. Andrea Laczik. Edge Foundation i Oxford University.

 

* Al personal docent dels centres educatius no universitaris de les Illes Balears se'ls tramitarà la sol·licitud de reconeixment de crèdits de Formació Permanent del Professorat per part de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears.