Itineraris d'èxit i abandonament en la Formació Professional

Pòster

Els resums (500 paraules) dels pòsters han d'incloure la següent informació en castellà i anglès:

  • Títol
  • Autoria (nom d'autors/es; institució i/o departament; correu electrònic)
  • Paraules clau
  • Descripció general (preguntes de recerca, objetius i marc teòric)
  • Metodologia (subjectes, procedimient, instruments)
  • Resultats
  • Discussió / conclusions
  • Referències

 

Els resums s'han d'enviar a itinerariosfp.seminario@gmail.com