Itineraris d'èxit i abandonament en la Formació Professional

Jornades

Jornades "Reduir l'abandonament primerenc de l'educació i la formació a les Illes Balears: Cap a un consens necessari", 8 i 9 de febrer 2018. Parlament de les Illes Balears

El projecte va coorganitzar aquestes jornades que volien contribuir des de la societat civil a avançar en la lluita contra l'abandonament primerenc de l'educació i la formació a Balears. Les jornades tenien com a fita principal promoure l'exercici real del dret a l'educació de la població entre 16 i 24 anys. Això implica evitar que abandonin els estudis i facilitar el seu retorn al sistema de l'educació i la formació. Més informació i vídeos de les jornades a la seva pàgina web.

Jornades Projecte “Itinerarios de éxito y abandono en la Formación Profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2” (ref.EDU2013-42854-R), 11 i 12 de juny 2015. IRIE, Sa Riera, Palma

Els dies 11 i 12 de juny de 2015 tingueren lloc les primeres Jornades de treball del projecte: "Itinerarios de éxito y abandono en la formación profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2" (amb Referència EDU2013-42854-R). El programa de les jornades es detalla a continuació:

Els principals temes tractats dia 11 de juny:

Matí

Benvinguda i presentació membres equip i Jornades.

Balanç global activitats realitzades curs 2014-15.

Presentació detallada d’activitats:

 • 1. Qüestionari C1 de l’estudi longitudinal: fonamentació i validació
 • 2. Anàlisi d’indicadors sobre èxit i abandonament en els PQPI i en els CFGM
 • 3. Revisió sistemàtica literatura
 • 4. Presentació activitats equip de Barcelona
 • 4. Presentació de la web

Planificació i cronograma curs 2015-16

Horabaixa

Reunió amb centres col·laboradors per tractar aspectes generals sobre l’administració del qüestionari per a la recollida de dades.

Acte central: Conferència oberta sobre sistema de FP a Suïssa i col·loqui a càrrec de Nadia Lamamra (Investigadora de l’Institut Federal d’Alts Estudis en Formació Professional de Suïssa.

Els temes tractats dia 12 de juny:

Presentació activitats recerca sobre itineraris d’èxit i abandonament en la FP a Suïssa a càrrec de Nadia Lamamra.

Conferència Nadia Lamamra: "El Sistema de Formació Professional a Suïssa"

Vídeo

Presentacions

Jornades Projecte “Itinerarios de éxito y abandono en la Formación Profesional del sistema educativo de nivel 1 y 2” (ref.EDU2013-42854-R), 23 i 24 de juny 2016. IRIE, Sa Riera, Palma

Dijous 23 de juny (9.30 a 14.00 i 16.00 a 19.50 h.)

 

 1. Presentació de les Jornades (F. Salvà) (9.30 a 9.45)

 

Bloc A. Presentació i anàlisi de resultats

Horari: 9.45 a 14.00

 1. Síntesi de les activitats realitzades en el marc del projecte (F. Salvà) (9.45 a 10.00)
 2. Estudi longitudinal dels itineraris de l'alumnat de secundària professional: aspectes conceptuals i metodològics i resultats de la primera recollida de dades (I. Sureda, O. Mas, F. Salvà) (10.00 a 12.30)

                  10.00 a 11.00: Presentació resultats

                  11.00 a 11.15: Pausa-cafè

                  11.15 a 12.30: Grups de treball

 1. Estudi de casos de centres de formació professional des de la perspectiva dels conceptes, instruments i estratègies per a la prevenció, intervenció i remediació de l'abandonament educatiu a secundària professional (MB. Pomar, C. Pinya, O. Mas) (12.30 a 13.45 )
 2. Recordatori activitats en horari de tarda i jornada de divendres al matí (13.45 a 14.00) (F. Salvà).

Participants: equip d'investigació i equip de treball del projecte.

 

Bloc B. Presentació resultats primer qüestionari i planificació activitats curs 2016-17.

Horari: 16 a 17.30

 

 1. Resultats primer qüestionari Mallorca: síntesi principals resultats i propostes de transferència de resultats als centres.
 2. Planificació administració del segon qüestionari (C2).

 Participants: Centres col·laboradors (Mallorca) i equip d'investigació del projecte

(Coordinen: F. Salvà, I. Sureda i N. Bosch).

 

Bloc C. Itineraris d'èxit i abandonament en formació professional: perspectiva internacional

Horari: 18 a 19.50.8.     

       8. Taula de persones expertes: Itineraris d'èxit i abandonament en formació professional: perspectiva internacional- Presentació dels projectes "El rol dels             Vocational Education and Training (VET) in Reducing early leaving from education and training" (Irene Psifidou. CEDEFOP) i RESL.eu. (Rut Van Caudenberg,           University of Antwerp).- Presenta: F. Salvà- Dirigida a la població en general i, especialment, a professorat, orientadors, equips directius i responsables de la         formació professional. 

Divendres 24 de juny 

Bloc D. Estudi longitudinal d'itineraris i activitats curs 2016-17

Horari: 10 a 13.30.9.     

       9.Estudi longitudinal d'itineraris: conceptes i metodologies. Barbara Duc (Institute Fédérale des Hautes Études en Formation Professionnelle. Lausanne,                  Suisse) (10.00 a 12.15). De 11.00 a 11.15: pausa-cafè.

       10.  Propostes relatives a la segona fase de la recollida d'informació de l'estudi longitudinal dels itineraris de l'alumnat de secundària professional:           presentació i debat (12.15 a13.15) (F. Salvà).11.  Síntesi i tancament (13.15 a 13.30).

 

Participants: equip d'investigació i equip de treball del projecte

Conferència sobre itineraris d'èxit i abandonament a formació professional (CAIB.es)

Presentació de l'acte i conferència d'Irene Psifidou

Podeu consultar el vídeo en el següent enllaç: Presentació de l'acte i conferència d'Irene Psifidou

Conferència de Rut Van Caudenberg i debat

Podeu consultar el vídeo en el següent enllaç: Conferència Rut Van Caudenberg i debat